KOLOFON

Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: avgust 2020
Naročnik in priprava gradiva: Lubens, Urška Šobak, s. p.

Izvajalec: AABO, Atelje za besedo in obliko, Matej Lozar s. p.
Fotografije: Matej Lozar

PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran www.ejbabi.si vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja Lubens, Urška Šobak, s.p. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine spletnih strani www.ejbabi.si. Niti Lubens, Urška Šobak, s. p. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. Lubens, Urška Šobak, s. p. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani lahko nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje Lubens, Urška Šobak, s. p. ne odgovarja.